Xuất huyết tiêu hóa trên: Nguyên nhân triệu chứng và điều trị

05052022

Xuất huyết tiêu hóa trên được định nghĩa  máu chảy từ mạch máu vào lòng  ống tiêu hóa tính từ góc Treitz trở lên ( bao gồm xuất huyết do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản và không do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản). Là một cấp cứu nội , ngoại khoa thường gặp, tình trạng này ảnh hưởng đến 48 – 165 /100.000 người lớn mỗi năm . Trong những thập kỉ qua dù có nhiều tiến bộ trong điều trị xuất huyết tiêu hóa trên song tỷ lệ tử vong cũng  không thay đổi, tỷ lệ tử vong từ 2 % đến 15 %  đã có những báo cáo tỷ lệ này cao hơn lên tới 35% ( với bệnh nhân nặng có nhiều bệnh lý đồng mắc) ở các nước Châu Âu .