Tổ chức Kiểm tra tay nghề chuyên môn cho Bác sĩ có thâm niên công tác dưới 5 năm

313411544 5074515122649040 4553442698495573171 n

Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ xây dựng “Kế hoạch tổ chức Kiểm tra tay nghề chuyên môn cho Bác sỹ có thâm niên công tác dưới 5 năm trong toàn Bệnh viện”.