Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ nhận Bằng khen xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn 2015-2020

04082020 bang khen 1 1

Thi đua phải có sự tham gia rộng rãi của mọi tầng lớp, thi đua phải có mục đích, mục tiêu, kế hoạch cụ thể.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ nhận Bằng khen xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn 2015-2020

04082020 bang khen 1

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong quan điểm của Người: “Công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”, là gốc rễ thi đua, “thi đua hàng ngày, thường xuyên, liên tục”. Thi đua phải có sự tham gia rộng rãi của mọi tầng lớp, thi đua phải có mục đích, mục tiêu, kế hoạch cụ thể.