Họp hội đồng người bệnh cấp bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

27072020 hop hdnb 2

Hội đồng người bệnh là một hình thức phát huy quyền làm chủ của người bệnh, người nhà trong việc đóng góp ý kiến về khám, chữa bệnh và chăm sóc phục vụ người bệnh tại bệnh viện