Gây Mê Hồi Sức Trong Cắt Túi Mật Bằng Phẫu Thuật Nội Soi

xoa1 1

Phẫu thuật nội soi là phương pháp thường dùng nhất để cắt túi mật. Phẫu thuật được tiến hành bằng cách sử dụng camera và đưa dụng cụ phẫu thuật vào ổ bụng qua những đường mổ nhỏ. Phẫu thuật cắt túi mật nội soi không cần cắt cơ, do đó bệnh nhân ít đau … Xem chi tiết