Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ: Chặng đường 55 năm phát triển đầy tự hào và vinh quang

29052020 55 nam 3

Trong chặng đường 55 năm phát triển (1965 – 2020), Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức để trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin câỵ cho người dân trong địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh khu vực trung du miền núi phía … Xem chi tiết