Hội thảo “Phát triển chuyên môn, kỹ thuật” và Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ”.

07082019ki kt 3 scaled

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Hội thảo “ Phát triển chuyên môn, kỹ thuật” và Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ”.