Ứng dụng của điện não đồ kéo dài trong lâm sàng

20032020 dien nao do 2

Điện não đồ là ghi lại các hoạt động sinh học của tế bào não riêng biệt hay một tập hợp tế bào não truyền dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp qua vỏ não và da đầu. Hình ảnh điện não ghi lại bằng hệ thống máy phản ánh chức năng sinh lý, bệnh lý của vùng bán cầu hoặc toàn bộ não liên quan với các triệu chứng lâm sàng, bổ sung cho chẩn đoán và theo dõi điều trị gọi là điện não đồ lâm sàng.