Hội thảo Quốc tế về can thiệp tim mạch

Để hoàn thiện và tiếp cận nhiều hơn nữa các kỹ thuật mới, hiện đại trên thế giới, ngày 11/01/2019, Bệnh viện đã tổ chức Hội thảo quốc tế : Siêu âm trong lòng mạch vành và khoan cắt mảng xơ vữa trong lòng mạch vành.