Hoạt Động Trị Liệu – Phục Hồi Chức Năng Cho Người Bệnh Đột Quỵ

Hoạt động trị liệu tại Trung tâm Đột quỵ Phú Thọ

Hoạt động trị liệu (HĐTL) là điều trị về thể chất, tinh thần thông qua các hoạt động có ý nghĩa để giúp người bệnh đạt được chức năng tối đa trong cuộc sống hàng ngày. 1. Vai trò của Hoạt động trị liệu Hoạt động trị liệu dựa vào nguyên lý cho rằng sinh … Xem chi tiết