Điều gì đã đem lại thành công cho “Hội nghị khoa học đột quỵ toàn quốc lần thứ 8” tại Phú Thọ?

28092019 dieu gi 1

“Hội nghị khoa học Toàn quốc chuyên ngành Đột quỵ và các bệnh thần kinh liên quan lần thứ 8” đã được tổ chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong 2 ngày 27-28/9/2019. Điều làm nên sự thành công của sự kiện chính là việc hội tụ đủ những yếu tố của một Hội nghị quy mô toàn quốc.

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUY MÔ TOÀN QUỐC

27092019 hoi thao 2

Trong 2 ngày 27- 28/09/2019, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội Đột quỵ Việt Nam và Sở Y tế Phú Thọ tổ chức “Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành Đột quỵ và các bệnh thần kinh liên quan lần thứ 8”.