Chương trình “Khám sàng lọc các bệnh lý tim mạch miễn phí” năm 2018.

15 07 2018 kham tim 8

“Khám sàng lọc các bệnh lý tim mạch” là chương trình từ thiện nhân đạo đã giúp cho 3.336  người dân tỉnh Phú Thọ có cơ hội được tiếp cận với các bác sĩ giỏi và các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất để được kiểm tra và phát hiện sớm các bệnh lý về tim mạch.