Phát triển các kỹ thuật chuyên môn cao về Răng Hàm Mặt tại Khoa Liên Chuyên Khoa

05102018 ranghammat 1

Với trang thiết bị hiện đại trong chẩn đoán và điều trị với 5 ghế nha khoa, bộ phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt, máy X quang răng Panorama chụp toàn cảnh vùng răng miệng, phát hiện và chẩn đoán các răng lệch, sai chỗ, máy khoan tốc độ cao KARL STORZ, phẫu thuật thẩm mỹ vùng hàm mặt