Hiến máu cứu người – nghĩa cử cao đẹp của cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Sáng ngày 11/1/2019,tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, Đoàn thanh niên tổ chức Chương trình “Ngày hội vận động Hiến máu tình nguyện”  của cán bộ viên chức, người lao động trong toàn Bệnh viện