Những người thầy truyền lửa cho học sinh trong mùa dịch Covid-19

19112021 nha giao 1

Gần 2 năm qua, dịch Covid -19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, Giáo dục và đào tạo là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, tuy nhiên đây cũng chính là cú hích để thay đổi tư duy quản lý, phát huy sự sáng tạo trong mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường và toàn ngành Giáo dục.