Thăm và tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

23072019tbb2

áng 23/7/2019, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ