Phẫu thuật chân thành công cho người bệnh bị gãy nẹp sau phẫu thuật.

22012020 PTC 1

Những ngày đầu năm mới, Khoa Chấn thương I – Bệnh viện da khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh bị gãy nẹp sau phẫu thuật chân tại một Bệnh viện ở Hà Nội.