BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ – NHÂN TỐ CHỦ CHỐT TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 TẠI TỈNH NHÀ

12052022 bvdkpt covid 01

Trong thời điểm dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với vai trò là tuyến đầu của ngành Y tế tỉnh nhà, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt triển khai các hoạt động phòng chống dịch và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả” với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự an toàn cho người dân trên địa bàn.