Cứu sống kịp thời người bệnh bị rắn lục cắn bằng huyết thanh kháng nọc rắn lục

8b8023ed3dd6fa88a3c7

Rắn lục cắn có triệu chứng nặng nề, sưng nề tại chỗ nhiều và rối loạn đông máu nặng. Người bệnh được đưa đến viện sớm sau khi bị cắn và được sử dụng huyết thanh kháng nọc đặc hiệu kịp thời, đáp ứng tốt với điều trị nên không để lại di chứng