Tấm gương người điều dưỡng tận tụy với nghề

21052020 dieu duong 1

Hai mươi lăm năm cống hiến trong nghề điều dưỡng, tám năm liên lục, đồng chí là một trong những tấm gương sáng trong các đảng viên của Bệnh viện., phần thưởng lớn nhất của chị Phương chính là sự tin yêu, sự quý trọng của đồng nghiệp và người bệnh, người nhà người bệnh dành cho chị.