Tập huấn, cập nhật kiến thức thực hành dinh dưỡng lâm sàng trong điều trị, chăm sóc người bệnh cho diều dưỡng trong Bệnh viện

07082020 tap huan dinh duong 2 1

“Tập huấn, cập nhật kiến thức thực hành dinh dưỡng lâm sàng trong điều trị, chăm sóc người bệnh cho diều dưỡng trong Bệnh viện”