Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm, tặng quà người có công và gia đình chính sách

26072021 tham me vnah 2

Đoàn Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ đã đến thăm, tặng quà:  Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị  Sự tại xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa và các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.