Cắt đốt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt bằng phương pháp nội soi

Wubangquang

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã áp dụng thường qui phương pháp cắt đốt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt bằng phương pháp nội soi giúp cho người bệnh giảm các sang chấn và rút ngắn thời gian nằm viện.