TÔN VINH NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ “GIỎI VIỆC NƯỚC – ĐẢM VIỆC NHÀ” NHÂN KỈ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ

08032022 ton vinh 02

Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 hằng năm. Nhân dịp kỉ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cơ  sở tại các tỉnh thành đã tổ chức nhiều hoạt động để hướng ứng và khẳng định vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện nay.