Bệnh viện ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh

18052021 ngay khcn 2

Trong xã hội hiện đại, Khoa học công nghệ ngày càng thể hiện rõ vai trò quan trọng của mình đối với sự phát triển của đất nước. Đối với ngành y, một ngành khoa học có vai trò, nhiệm vụ đặc biệt cao cả đó là chăm sóc sức khỏe cho người dân thì khoa học công nghệ đã tạo nên bước chuyển mình vô cùng mạnh mẽ.