Bác sĩ ngành Y tỉnh Phú Thọ được vinh danh gương thanh niên tiêu biểu năm 2018

1 trong 18 gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh đã được vinh danh tối 31/12/2018 vì có nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển.