Chóng Mặt – Chẩn Đoán Và Xử Trí Lâm Sàng

triệu chứng chóng mặt

I. CƠ SỞ GIẢI PHẪU CHỨC NĂNG VÀ SINH LÝ BỆNH Chóng mặt là một cảm giác sai lầm, một cảm nhận không đúng về sự chuyển động của các đồ vật với một cá nhân, đối tượng hoặc của đối tượng đó đối với các đồ vật xung quanh mình. Chóng mặt thường kèm … Xem chi tiết