Dự Phòng Viêm Phổi Hít Do Rối Loạn Nuốt

1 1636429147340700782740

1. Nuốt là gì? Là một hành động phức tạp với mục đích tống xuất thức ăn, chất lỏng, thuốc hay nước bọt từ miệng qua hầu và thực quản xuống dạ dày. 2. Các giai đoạn của quá trình nuốt Bao gồm 3 giai đoạn chính: 3. Rối loạn nuốt là gì Rối loạn … Xem chi tiết