Báo cáo Đánh giá kết quả triển khai sáng kiến cải tiến chất lượng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2022

Với mục tiêu 100% các đơn vị trong toàn bệnh viện triển khai thực hiện sáng kiến cải tiến chất lượng; Xác định thực trạng, vấn đề còn tồn tại để đưa ra giải pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện, tăng độ hài lòng của người bệnh khi tham gia khám chữa bệnh tại Bệnh viện;
Phòng Quản lý chất lượng đã thu nhận được 44 đề án, sáng kiến trên tổng số 39 khoa, phòng, trung tâm trong toàn bệnh viện đạt 112,82%; Số lượng đề án đạt là 32 đề án chiếm 72,73%; Số lượng đề án không đạt là 12 chiếm 27,27%; Số lượng đề án xin gia hạn là 12 chiếm 27,27%.

Hình ảnh Báo cáo Đánh giá kết quả triển khai sáng kiến cải tiến chất lượng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2022:

bcsangkien2022

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Tags :

Facebook
Twitter

Có thể bạn quan tâm

Tải ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Kết nối với bác sĩ trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe trực tuyến

Đánh giá bài viết

5/5

Dịch vụ Bệnh viện