Báo cáo sinh hoạt khoa học tháng 6

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BV ngày 06/01/2022 về việc Nghiên cứu khoa học và cải tiến sáng kiến năm 2022. Nhằm đảm bảo công tác thực hiện và nâng cao hiệu quả sinh hoạt khoa học tại các khoa, phòng, trung tâm, đơn vị;

Giám đốc Bệnh viện yêu cầu các khoa, phòng, trung tâm, đơn vị thực hiện nghiêm túc một số việc như sau:

Click xem văn bản đầy đủ:

báo cáo tháng 06

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Facebook
Twitter

Có thể bạn quan tâm

Tải ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Kết nối với bác sĩ trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe trực tuyến

Đánh giá bài viết

5/5

Bài viết nổi bật