Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ngày 13/12/2022, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Mến – Ủy viên BTV Thành ủy Việt Trì, chủ tịch MTTQ thành phố Việt Trì cùng toàn bộ các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy, các đồng chí là lãnh đạo các khoa phòng, trung tâm, đơn vị và các đảng viên trong toàn Bệnh viện.

Đồng chí Phạm Văn Mến - Ủy viên BTV Thành ủy Việt Trì, chủ tịch MTTQ thành phố Việt Trì
Đồng chí Phạm Văn Mến – Ủy viên BTV Thành ủy Việt Trì, chủ tịch MTTQ thành phố Việt Trì

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Phạm Văn Mến – Ủy viên BTV Thành ủy Việt Trì, chủ tịch MTTQ thành phố Việt Trì truyền đạt nội dung trọng tâm các chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm bốn chuyên đề : Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là hội nghị quan trọng, giúp Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và các cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Facebook
Twitter

Có thể bạn quan tâm

Tải ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Kết nối với bác sĩ trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe trực tuyến

Đánh giá bài viết

5/5

Dịch vụ Bệnh viện