Kiện toàn Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện, Ban chất lượng và Mạng lưới Quản lý chất lượng bệnh viện năm 2021

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Facebook
Twitter

Có thể bạn quan tâm

Tải ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Kết nối với bác sĩ trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe trực tuyến

Đánh giá bài viết

5/5

Dịch vụ Bệnh viện