Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện, Ban Chất lượng và mạng lưới Quản lý chất lượng bệnh viện

Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện, Ban Chất lượng và mạng lưới Quản lý chất lượng bệnh viện

Click để xem chi tiết tại đây:

qd kien toan he thong qlclbv nam 2023

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Tags :

Facebook
Twitter

Có thể bạn quan tâm

Tải ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Kết nối với bác sĩ trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe trực tuyến

Đánh giá bài viết

5/5

Dịch vụ Bệnh viện