Thông báo phản hồi tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tuần 20/2022 trên địa tỉnh Phú Thọ

Ngày 16/05/2022 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ ban hành Thông báo phản hồi tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tuần 20/2022 trên địa tỉnh Phú Thọ. Theo đó:

1. Tình hình thực hiện báo cáo

Trong tuần các đơn vị gửi báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

2. Kết quả giám sát bệnh truyền nhiễm

2.1. Covid-19:
Trong tuần trên địa bàn tỉnh ghi nhận 908 ca mắc mới, giảm 829 ca so với tuần trước.
Tích lũy từ 01/01/2022 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 316.415 ca bệnh, trong đó 203.722 ca cộng đồng và 112.693 ca đã được cách ly/ trong khu phong tỏa. Các ca mắc tại 225 xã/phường/thị trấn thuộc 13 huyện/thị/thành, cụ thể: thành phố Việt Trì (57.184), huyện Phù Ninh (25.699), Lâm Thao (24.016), thị xã Phú Thọ (16.836), huyện Tam Nông (17.630), Cẩm Khê (27.612), Thanh Thủy (8.292), Hạ Hòa (21.782), Thanh Sơn (23.453), Tân Sơn (19.608), Yên Lập (21.084), Thanh Ba (22.829), Đoan Hùng (30.390).
– Viêm não do vi rút: Trong tuần, không ghi nhận trường hợp mắc mới, tương đương so với tuần trước trước. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc; số mắc tương đương so với cùng kỳ năm 2021.
– Tay chân miệng: Trong tuần, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 01 trường hợp mắc mới tại huyện Thanh Ba, tăng 01 trường hợp so với tuần trước. Tích lũy từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận 12 trường hợp mắc tại TP.Việt Trì (04), huyện Hạ Hòa (03), Tam Nông (02), Thanh Ba (02), Lâm Thao (01), Yên Lập (01); số mắc giảm 04 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021 (17 trường hợp).
– Sốt xuất huyết: Trong tuần trên địa bàn tỉnh không ghi nhận trường hợp mắc mới, tương đương so với tuấn trước. Tích lũy từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận 02 trường hợp mắc tại huyện Tân Sơn, Cẩm Khê; số mắc giảm 02 ca so với cùng kỳ năm 2021 (04 trường hợp).
– Bệnh dại: trong tuần, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại, tương đương so với tuần trước. Tích lũy từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại; số ca tử vong giảm 01 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021.
– Các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình TCMR:
+ Sốt phát ban nghi sởi-rubella: trong tuần, trên địa bàn tỉnh không giám sát được trường hợp sốt phát ban nghi sởi nào, tương đương so với tuần trước. Tích lũy từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp mắc; số mắc giảm 02 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021 (02 trường hợp).
+ Liệt mềm cấp nghi bại liệt: Trong tuần trên địa bàn tỉnh không giám sát được trường hợp nào, tương đương so với tuần trước. Tích lũy từ đầu năm đến nay toàn tỉnh chưa giám sát được trường nào, tương đương so với cùng kỳ năm 2021.
– Các bệnh lây truyền từ động vật sang người, như: Cúm A/H5N1, liên cầu lợn, bệnh than, xoắn khuẩn vàng da, bệnh dại; trong tuần trên địa bàn tỉnh không ghi nhận trường hợp mắc/tử vong do bệnh lây truyền từ động vật sang người nào, tương đương so với tuần trước.

 NHẬN XÉT – ĐỀ NGHỊ

1. Nhận xét

1.1. Tình hình cập nhật và báo cáo theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT:
Theo thống kê từ hệ thông quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm, các đơn vị cập nhật và gửi báo cáo đầy đủ, đúng thời gian theo quy định.
1.2. Tình hình giám sát ca bệnh trong tuần:
– Covid-19: Trong tuần trên địa bàn tỉnh ghi nhận 908 ca mắc mới, giảm 829 ca so với tuần trước.
– Tay chân miệng: Trong tuần ghi nhận 01 trường hợp mắc mới, tăng 01 trường hợp so với tuần trước.
– Sốt xuất huyết: Trong tuần không ghi nhận trường hợp mắc mới, tương đương so với tuần trước.
– Bệnh dại: Trong tuần không ghi nhận trường hợp nào.
– Sốt phát ban nghi sởi: Trong truần trên địa bàn tỉnh không giám sát được trường hợp sốt phát ban nghi sởi nào, tương đương so với tuần trước.
– Liệt mềm cấp/nghi bại liệt: trong tuần không giám sát được trường hợp nào.
– Các bệnh truyền nhiễm khác diễn biến ổn định và được giám sát chặt chẽ.

2. Đề nghị

2.1. Sở Y tế: Chỉ đạo các đơn vị duy trì cập nhật (đăng nhập) hệ thông và thực hiện báo cáo đầy đủ theo quy định, đặc biệt là các Bệnh viện tuyến tỉnh.
2.2. Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành:
Trước tình hình diễn biến một số bệnh dịch truyền nhiễm đang có chiều hướng gia tăng, như: Cúm A/H5N1, cúm A/H5N6, sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, tiêu chảy cấp; đặc biệt là dịch bệnh CoVid-19. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dụng sau:
2.2.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo:
Chỉ đạo các khoa, phòng chức năng tại đơn vị, các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các cơ sở y tế, tại cộng đồng; Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh, như: cúm gia cầm lây sang người, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, viêm não vi rút,…đặc biệt các địa phương khi phát hiện trường hợp nghi ngờ/xác định chỉ đạo phối hợp điều tra, xác minh, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo qui định.
Phối hợp hướng dẫn phòng Y tế huyện thường xuyên đăng nhập hệ thống phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT, để nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, kịp thời tham mưu cho BCĐ phòng chống dịch chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương theo qui định.
2.2.2. Công tác giám sát ca bệnh:
Chủ động giám sát chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và mới nổi tại Bệnh viện, các cơ sở y tế và tại cộng đồng, theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, như: Quyết định số 581/QĐ-BYT, ngày 24/02/2012 v/v Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh Tay chân miệng; Quyết định số 4845/QĐ-BYT ngày 05/12/2012 về Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sởi-rubella; Quyết định số 1128/QĐ-BYT ngày 06/4/2013 về việc phê duyệt hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh cúm A(H7N9); Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 v/v Hướng dẫn giám sát và phòng chống sốt xuất huyết; Quyết định số 1622/QĐ-BYT ngày 08/5/2014 V/v Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh dại trên người; Quyết định số 2914/QĐ-BYT ngày 06/8/2014 về Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh do vi rút Ê-bô-la; Quyết định số 4665/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 về Hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh liên cầu lợn trên người; Quyết định số 2174/QĐ-BYT ngày 08/6/2015 về việc bổ sung giám sát và phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV); Quyết định số 636/QĐ-BYT V/v Hướng dẫn giám sát và phòng, chống do vi rút Zika; Quyết định số 4922/QĐ-BYT ngày 25/10/2021 về việc hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt rét; Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2021 về việc Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống CoVid-19.
Chủ động giám sát các bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng mở rộng theo qui định, như: Bệnh sởi-rubella, liệt mềm cấp/nghi bại liệt.
2.2.3. Công tác truyền thông:
Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tăng thời lượng phát thanh trên hệ thống loa đài tại địa phương; thực hiện truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về dấu hiệu của bệnh và cách phòng chống các bệnh, như: Cúm lây từ gia cầm sang người, bệnh dại, sốt xuất huyết-zika, sốt rét, tay chân miệng, viêm não vi rút, sởi-rubella, ho gà và đặc biệt là bệnh CoVid-19.

2.2.4. Công tác phối hơp:
Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban ngành, các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt với cơ quan Thú y tại để nắm bắt tình hình dịch bệnh trên động vật, gia cầm, để chủ động triển khai các biện pháp PCD bệnh trên người.
2.2.5. Công tác thông kê, báo cáo:
Chủ động cập nhật báo cáo trường hợp bệnh và xác nhận trường hợp bệnh trên phần mềm phiên bản mới; thống kê báo cáo trên phần mềm giám sát bệnh truyền nhiễm tại các bệnh viện, cơ sở y tế, Trạm Y tế trên địa bàn theo qui định; Nghiêm túc thực hiện báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm.
Thông tin xin liên hệ: Khoa Phòng chống BTN-Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bs Hà Hải Việt, điện thoại: 0914952960; email:ksbtn.ytdpphutho@gmail.com.
Trên đây là kết quả giám sát và thông báo phản hồi tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tuần 20 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Facebook
Twitter

Có thể bạn quan tâm

Tải ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Kết nối với bác sĩ trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe trực tuyến

Đánh giá bài viết

5/5

Bài viết nổi bật