Triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, lao động

 

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030”. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn, công nhân, viên chức, lao động về những nguy cơ tiềm ẩn của đại dịch HIV/AIDS; những thách thức và yêu cầu của công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới để hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về dự phòng và điều trị HIV/AIDS nhằm tác động hiệu quả tới công nhân, viên chức, lao động, nhất là công nhân, lao động trẻ trong các khu công nghiệp và nhóm công nhân, lao động có nguy cơ lây nhiễm HIV, qua đó ngăn chặn sự lây nhiễm HIV trong công nhân, lao động. Tổ chức các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống HIV/AIDS thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ngày 9/5/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, lao động.

Nội dung các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, lao động bao gồm: Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS, kết hợp giữa tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS với thông tin kiến thức về HIV/AIDS và các biện pháp dự phòng và điều trị HIV/AIDS, các biện pháp chống kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV; biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu, điển hình có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống HIV/AIDS nhằm tạo sức lan toả trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Đa dạng hóa các hình thức thông tin, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trong cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong các khu công nghiệp, các doanh nghiệp sử dụng đông công nhân, lao động. Tuyên truyền thông qua các hình thức như: pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp,….các tiện ích của mạng xã hội khác như: Zalo, Facebook.. Tăng cường viết tin, bài phản ánh các hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,các cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, các hội nghị, sinh hoạt của tổ chức Công đoàn. Phối hợp tổ chức các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong khu công nghiệp; phối hợp tổ chức khám sức khỏe, tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV và triển khai các hoạt động dự phòng cho công nhân, lao động có nguy cơ nhiễm HIV như phát bao cao su, tờ rơi….. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng Kế hoạch Triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, lao động.  Giao Ban Tuyên giáo – Nữ công phối hợp chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông  phòng, chống HIV/Aids, chăm sóc sức khỏe sinh sản và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho CNVCLĐ, đặc biệt là công nhân lao động đang làm việc trong khu, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân và các doanh nghiệp có đông CNLĐ năm 2022.

Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị , công đoàn ngành, công đoàn các Khu công nghiệp, các công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, Chống HIV/AIDS cho CNVCLĐ phù hợp với từng địa phương, ngành, cơ qua, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời lồng ghép trong hoạt công đoàn để công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS mang lại hiệu quả thiết thực.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Tags :

Facebook
Twitter

Có thể bạn quan tâm

Tải ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Kết nối với bác sĩ trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe trực tuyến

Đánh giá bài viết

5/5

Dịch vụ Bệnh viện