Báo cáo Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ quý IV năm 2022

Kết quả về sự hài lòng người bệnh ngoại trú quý IV:

– Tỷ lệ hài lòng chung: 97,5%

– Điểm trung bình hài lòng: 4,45

– Tỷ lệ hài lòng theo từng phần

Khả năng tiếp cận (A) 98,0

Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị (B) 95,4

Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh (C) 98,7

Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế (D) 98,5

Kết quả cung cấp dịch vụ (E) 98,9

bchailongngoaitruquy42022

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Facebook
Twitter

Có thể bạn quan tâm

Tải ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Kết nối với bác sĩ trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe trực tuyến

Đánh giá bài viết

5/5

Dịch vụ Bệnh viện