Báo cáo Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú quý IV Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2022

 Kết quả về sự hài lòng Người bệnh nội trú quý IV:

– Tổng điểm TB chung: 4,35

– Tỷ lệ hài lòng chung: 98,96%

– Điểm TB theo từng phần

+ Khả năng tiếp cận (A): 4,37

+ Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị (B): 4,41

+ Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh (C): 4,28

+ Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế (D): 4,36

+ Kết quả cung cấp dịch vụ (E): 4,38

– Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi: 95,38%

– Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại : 98,8%

Tổng số phiếu được phân tích: 349

bchailongnoitruquy42022

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Facebook
Twitter

Có thể bạn quan tâm

Tải ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Kết nối với bác sĩ trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe trực tuyến

Đánh giá bài viết

5/5

Dịch vụ Bệnh viện