Báo cáo Kết quả thực hiện chỉ số chất lượng của từng Đơn vị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2022

Phòng Quản lý chất lượng triển khai đến các khoa, phòng về việc xây dựng chỉ số chất lượng phải có tính liên quan chặt chẽ tới chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, tính khả thi, tính giá trị và hướng tới khả năng cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm thấy được các khía cạnh chất lượng của từng đơn vị làm cơ sở để thực hiện cải tiến chất lượng thông qua các hoạt động cụ thể.
Trong năm Chỉ số chất lượng được xây dựng tại 100% các Khoa, phòng, trung tâm, đơn vị tuy nhiên có Phòng Tài chính kế toán do tính chất đặc thù và chuyên khoa nên được miễn giảm trong việc xây dựng chỉ số chất lượng.
Các chỉ số đều được các đơn vị thu thập theo tần suất xây dựng và báo cáo đầy đủ theo đúng quy định.
Dựa vào kết quả chỉ số chất lượng đơn vị thu thập được đơn vị có thể đánh giá chất lượng khám chữa bệnh của đơn vị đó, những chỉ số chất lượng chưa đạt mục tiêu đã được các đơn vị kịp thời điều chỉnh và cải tiến luôn trong quý sau đó và các chỉ số hoàn thành tốt hoặc vượt mức đề ra tiếp tục duy trì.

Hình ảnh báo cáo:

báo cáo

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Facebook
Twitter

Có thể bạn quan tâm

Tải ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Kết nối với bác sĩ trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe trực tuyến

Đánh giá bài viết

5/5

Bài viết nổi bật