Báo cáo kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2022

Trong năm 2022, Bệnh viện đã tiến hành kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện theo Quyết định số 3168/QĐ-BYT, ngày 29/11/2022 của Bộ Y tế về việc Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022 và Văn bản số 351 l/SYT-NVY&QLHN của Sở Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát HLNB, NVYT năm 2022. Đoàn kiểm tra nội bộ do BSCKII. Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện – Trưởng đoàn; Thạc sỹ. Phạm Ngọc Vinh – Thư ký; BSCKII. Lê Na, Phó Giám đốc Bệnh viện – Phó trưởng đoàn ; PGS. TS. Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện – Phó trưởng đoàn; Thạc sỹ. Đinh Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Bệnh viện – Phó trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn kiểm tra đánh giá.

bctukiemtra2022

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Facebook
Twitter

Có thể bạn quan tâm

Tải ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Kết nối với bác sĩ trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe trực tuyến

Đánh giá bài viết

5/5

Dịch vụ Bệnh viện