Quyết liệt triển khai các biện pháp hành chính theo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

 Thực hiện văn bản số 542/UBND-KGVX ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh về việc quyết liệt triển khai các biện pháp hành chính theo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị khẩn trương triển khai ngay các biện pháp đáp ứng phòng chóng dịch COVID –  19, như sau:

z3210242816205 8672bd48d27a477b72484961c95f3a21

z3210222155466 9bc1482e2a6c718db943fd997519ab8e

z3210222402340 b82465b60290622fdb88a8077e3c387c

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Facebook
Twitter

Có thể bạn quan tâm

Tải ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Kết nối với bác sĩ trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe trực tuyến

Đánh giá bài viết

5/5

Dịch vụ Bệnh viện