Thư mời đơn vị tư vấn thẩm định giá các vật tư, trang thiết bị y tế thuộc dự án mua sắm 01 Hệ thống thu nhận hình ảnh y học hạt nhân SPECT-CT hai đầu thu 16 lát cắt

Them tieu de 1 2

Kính gửi: Các đơn vị có chức năng thẩm định giá vật tư, trang thiết bị y tế

Căn cứ công văn số 3187/SYT-KHTC ngày 15/11/2022 của Sở Y tế tỉnh Phú

Thọ về việc đồng ý chủ trương đầu tư Hệ thống thu nhận hình ảnh y học hạt nhân SPECT-CT hai bình diện 16 lát cắt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Để quá trình triển khai đúng theo quy định của pháp luận, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá các vật tư, trang thiết bị y tế thuộc dự án mua sắm 01 Hệ thống thu nhận hình ảnh y học hạt nhân SPECT-CT hai đầu thu 16 lát cắt. Để có cơ sở xem xét lựa chọn bệnh viện trân trọng đề nghị các đơn vị có chức năng thẩm định giá vật tư, trang thiết bị y tế cung cấp cho bệnh viện hồ sơ năng lực với các thông tin cơ bản chi tiết tại văn bản có đường link sau:

https://1drv.ms/b/s!AvyCm7wRkBMtg5lh7q9ULlBLTp4Nww?e=1xs1uO

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Facebook
Twitter

Có thể bạn quan tâm

Tải ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Kết nối với bác sĩ trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe trực tuyến

Đánh giá bài viết

5/5

Dịch vụ Bệnh viện