Họp Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện và Triển khai công tác chất lượng bệnh viện năm 2020

Cải tiến chất lượng dịch vụ y tế và đảm bảo an toàn người bệnh là vấn để cốt lõi của công tác khám, chữa bệnh. Vì vậy, các bệnh viện liên tục và không ngừng cải tiến, đầu tư phát triển cho chất lượng bệnh viện. Với mục tiêu cuối cùng là chất lượng khám chữa bệnh ngày một nâng cao, mang đến sự hài lòng cho người bệnh khi sử dụng các dịch vụ y tế.

04062020 hop hoi dong 1

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện

Ngày 02/6/2020, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức họp Hội đồng Quản lý chất lượng, buổi họp định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện công việc đã đề ra đồng thời thống nhất kế hoạch tiếp tục triển khai công tác cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2020.

04062020 hop hoi dong 2

BS CK II Hoàng Xuân Đoài – Giám đốc Bệnh viện – Chủ tịch Hội đồng

phát biểu tại buổi họp

Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có 20 thành viên. Thành viên của Hội đồng gồm Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Bệnh viện, 04 Phó chủ tịch là các Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn và tài chính, Phó trưởng phòng QLCL đóng vai trò thư ký Hội đồng và 14 thành viên còn lại là các Trưởng, Phó khoa/phòng/trung tâm/đơn vị.

Tại buổi họp, các Ban chuyên trách căn cứ dựa trên phân cộng nhiệm vụ và các phụ lục hướng dẫn để trình bày kế hoạch hoạt động ban theo đúng mẫu đưa ra.

04062020 hop hoi dong 3

Các Ban chất lượng trình bày kế hoạch tại buổi họp

7 Ban chuyên trách gồm: Ban chất lượng Chuyên môn; Cơ sở vật chất – Trang thiết bị y tế; Nguồn nhân lực; Chăm sóc người bệnh, Dinh dưỡng tiết chết và Kiểm soát nhiễm khuẩn; An toàn người bệnh và nhân viên y tế; Cải tiến chất lượng & Ứng dụng nghiên cứu khoa học; Ban Chất lượng Trung tâm Sản Nhi.

Phòng Quản lý chất lượng với vai trò đầu mối kết nối giữa Hội đồng QLCLBV và các Ban chuyên trách. Ban chuyên trách có trách nhiệm làm việc với từng khoa/phòng/trung tâm/đơn vị để thực hiện công tác quản lý và cải tiến chất lượng bệnh viện theo từng nhóm tiêu chí phụ trách.

04062020 hop hoi dong 4

Các thành viên Hội đồng tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến tại buổi họp

Với mô hình chia theo từng Ban chuyên trách nhỏ đã giúp Hội đồng dễ dàng sâu sát và nắm bắt các nội dung cần cải tiến chất lượng, thực hiện việc “chuyên môn hóa” trong hoạt động quản lý chất lượng, tạo thuận lợi cho việc theo dõi tiến độ và nội dung thực hiện theo từng ban.

Sau khi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, các thành viên Hội đồng đã thống nhất các công việc cần triển khai trong thời gian tới đặc biệt ưu tiên đến vấn đề an toàn người bệnh và phát triển các kĩ thuật mới.

Bế mạc cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của các thành viên Ban chất lượng trong công cuộc cải tiến chất lượng bệnh viện và hơn nữa vai trò của toàn bộ cán bộ viên chức, người lao động để đạt được mục tiêu đề ra.

Huy Quang

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Facebook
Twitter

Có thể bạn quan tâm

Tải ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Kết nối với bác sĩ trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe trực tuyến

Đánh giá bài viết

5/5

Dịch vụ Bệnh viện