Tuyển dụng Bác sĩ đa khoa

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa với những nội dung sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Điều kiện chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

1.2. Điều kiện bổ sung:

Người dự tuyển phải tốt nghiệp loại khá trở lên của hệ đào tạo 6 năm ngành Y đa khoa (Không tuyển dụng bác sĩ được đào tạo theo chính sách: cử tuyển, liên kết đào tạo, đào tạo theo địa chỉ sử dụng, dự bị dân tộc, người đã có quyết định tuyển dụng vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Phú Thọ).

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Nội dung: Xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham gia vào vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

* Lưu ý: Hội đồng xét tuyển không tổ chức ôn tập và cung cấp tài liệu xét tuyển.

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thời gian và địa điểm xét tuyển sẽ được thông báo sau.

Phí xét tuyển được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

3. Cơ cấu, số lượng, yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

 

STT

Cơ cấu

Số lượng

Ngoại ngữ

Tin học

1

Bác sĩ đa khoa

16

Bậc 2 (B;A2)

Chuẩn CNTT

cơ bản (A,B,C)

TỔNG

16

 

4. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận

4.1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ phải nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Tuy nhiên, để thuận lợi cho công tác kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển, đề nghị người dự tuyển nộp thêm một số giấy tờ có liên quan như sau:

– Bản sao Bằng tốt nghiệp, kết quả học tập, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. (Trường hợp người dự tuyển có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải cung cấp bản công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận).

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (nếu có).

– 03 phong bì dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.

4.2. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận

Người dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và giấy tờ có liên quan tại Phòng Tổ chức cán bộ, Tầng 10 – Nhà B, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong các ngày làm việc từ 7 giờ 00 phút ngày 23/9/2019 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 22/10/2019.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Facebook
Twitter

Có thể bạn quan tâm

Tải ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Kết nối với bác sĩ trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe trực tuyến

Đánh giá bài viết

5/5

Bài viết nổi bật