Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ xét duyệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở năm 2024

Ngày 04/6, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tổ chức buổi đánh giá và xét duyệt Sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở năm 2024.

Chương trình được tổ chức nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào trong công tác khám chữa bệnh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý khám chữa bệnh. Đồng thời, tạo động lực, thúc đẩy phong trào nghiên cứu, tạo môi trường cho nhân viên y tế phát huy sức sáng tạo, áp dụng kiến thức vào thực tế.

Tham dự buổi xét duyệt có PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện – Chủ tịch Hội đồng xét duyệt và các thành viên Hội đồng, cùng các tác giả/nhóm tác giả có sáng kiến cải tiến kỹ thuật (CTKT).

Các tác giả trình bày nội dung sáng kiến cải tiến kỹ thuật
Các tác giả trình bày nội dung sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Tại chương trình, các tác giả/nhóm tác giả đã trình bày những điểm mới và sáng tạo, tính thực tiễn, khả năng áp dụng, tính hiệu quả… của các sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Sau phần trình bày, các thành viên Hội đồng xét duyệt đã đặt câu hỏi, nhận xét, góp ý cho các tác giả/nhóm tác giả để có ý kiến tiếp nhận và phản biện. Trên cơ sở đó, tác giả/nhóm tác giả có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được xét duyệt sẽ thực hiện chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi được đưa vào triển khai tại các khoa, phòng, trung tâm thuộc Bệnh viện với mục tiêu đem lại hiệu quả cao nhất.

Hội đồng xét duyệt Sáng kiến CTKT đã đặt câu hỏi, nhận xét, góp ý cho các nhóm tác giả.
Hội đồng xét duyệt Sáng kiến CTKT đã đặt câu hỏi, nhận xét, góp ý cho các nhóm tác giả.

Chương trình xét duyệt Sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở năm 2024 được tiến hành nghiêm túc, khách quan, có chất lượng chuyên môn cao, đảm bảo theo đúng quy định và quy chế hoạt động sáng kiến của Bệnh viện. Các sáng kiến được xây dựng phù hợp với nhu cầu thực tiễn trong công tác quản lý và khám chữa bệnh của Bệnh viện.

Hội đồng xét duyệt đã đưa ra những nhận xét, đánh giá với từng sáng kiến CTKT. Đồng thời, đưa ra những ý kiến bổ sung, góp ý nhằm mang lại giá trị thực tiễn, tính khả thi phù hợp với tình hình thực tế tại Bệnh viện.

Kết thúc buổi xét duyệt, có 10/11 sáng kiến CTKT được thông qua và đánh giá tốt về tính ứng dụng trong thực tiễn. Hội đồng xét duyệt đã thống nhất nghiệm thu và đề xuất phê duyệt triển khai 10 sáng kiến CTKT trong năm 2024.

Một số hình ảnh tại chương trình xét duyệt Sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở năm 2024:

a3

a4

a5

a6

a7

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Facebook
Twitter

Có thể bạn quan tâm

Tải ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Kết nối với bác sĩ trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe trực tuyến

Đánh giá bài viết

5/5

Bài viết nổi bật