LỊCH TRỰC NGHỈ LỄ 02/09/2023

Stt Họ Tên Ngày TrựcSố điện thoại
3Lê Thị Kim Anh Chủ nhật (03/09/2023)0979.069.622
4Hà Hải YếnThứ 2 (02/09/2023)0349.342.299
2Tống Thị Khánh LyThứ 7 (03/09/2023)0975.910.111
1Tạ Ngọc HảiThứ 6 (01/09/2023)0869.125.858

Đội Ngũ Bác Sĩ