LỊCH TRỰC TỔNG ĐÀI TẾT GIÁP THÌN NĂM 2024

STT Họ Tên Ngày Dương Lịch Ngày Âm Lịch Số điện thoại
1 Khổng Thị Bích Phượng Thứ 5 (08/02/2024) 29/12/2023 0383.682.610
2 Tạ Ngọc Hải Thứ 6 (09/02/2024) 30/12/2023 0869.125.858
3 Đỗ Phương Anh Thứ 7 (10/02/2024) 01/01/2024 0357.001.863
4 Hà Hải Yến Chủ Nhật (11/02/2024) 02/01/2024 0349.342.299
5 Hoàng Thị Bích Thảo Thứ 2 (12/02/2024) 03/01/2024 0968.916.266
6 Tống Thị Khánh Ly Thứ 3 (13/02/2024) 04/01/2024 0975.910.111
7 Hà Hải Yến Thứ 4 (14/02/2024) 05/01/2024 0349.342.299

Đội Ngũ Bác Sĩ